Moda ve Yaşam
<strong>DERNEK NASIL KURULUR?</strong>

DERNEK NASIL KURULUR?

DERNEK NASIL KURULUR?

Dernek Kurmak merak edilen konular arasında yer alır. Dernek kurmaya karar verenlerin öncelikle bir kuruluş bildirim formuna gereksinimi vardır. Bu form için en az 7 kişinin imzası gerekir. Dernek tüzüğü de kurucular tarafından her sayfası imzalanmış şekilde hazırlanmalıdır.

Derneğin tüzel kişilik kazanabilmesi için hazırlanan belgelerin mülki idare amirliğindeki görevli memura teslim edilmesi gerekir. Dernek kuruluş bildiriminin mülki idare amirliği tarafından dernekler birimine gönderilmesi ile başvuru sahibine kuruluş bildirimi verilir. Başvuru sahibine verilen alındı belgesi derneğin kurulduğunu ifade eder.

Başvuru sürecinde belgelerin teslim edilmesinin ardından alındı belgesinin başvuru sahibine verilmesi ile derneğin kurulma aşaması tamamlanmış olur. Bununla birlikte derneğin kurulmasının ardından yapılması gereken bazı işlemler de bulunur.

Dernek Kurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dernek Kurmak için yapılması gerekenler arasında İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvuru yapılması vardır. Bu kuruluşa yapılan başvurular sırasında bazı belgelere ihtiyaç duyulur. Öncelikle bir kuruluş bildirim formu hazırlanması gerekir. Bu belgede en az 7 kişinin imzası olmalıdır.

Bunun yanı sıra dernek tüzüğü hazırlanmalıdır. Dernek tüzüğünde ise amaç ve faaliyetlerin belli olması şartı aranır. 5253 sayılı mevzuatta yer alan zorunlu maddelerin kurucu üyelerin imzası altında dernek tüzüğüne konması zorunludur.

Derneklerin çeşitli faaliyetleri yapabilme hakkı bulunur. Bunlar arasında yardım toplama, üye aidatları vasıtası ile gelir elde edebilme gibi çalışmalar yer alır. Derneklerin tüm faaliyetlerinin yönetmeliklere uyması gerekir.

Dernek kurucu üyeleri başvuru talebinin ardından bazı işlemleri yerine getirmek zorundadır. Öncelikle bir dernek defterine sahip olmak gerekir. Bu defterlerin tasdik edilmesi de zorunludur. Kurulan derneğe ait bir faaliyet belgesinin olması da sürecin bir parçasıdır.

Denek Kurmak isteyenlerin başvurularını tamamladıktan sonra yapması gerekenler arasında vergi kimlik numarası alınması işlemi de bulunur. Derneğin mühür ve kaşesi de temin edilmelidir. Dernek kurulduğunda bir banka hesabına da gerek duyulacaktır. Dernek kurucu üyeleri bu çalışmaları yapar.

İlk genel kurul toplantısı yapılmalı ve dernek makbuzları da hazırlanmalıdır. Dernek tüzüğü olarak ifade edilen belgelerde derneğin adı ve merkezi yer alır. Bunun yanı sıra derneğin amacı, üyelik koşulları, genel kurulun nasıl ve ne zaman toplanacağı gibi bilgilere de tüzükte yer verilir.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler