Genel Kültür
Kasko Sigortası Poliçesi İptal Edilirse Ne Olur?

Kasko Sigortası Poliçesi İptal Edilirse Ne Olur?

Sigortalının kendi otomobilinde meydana gelen hasarları karşılayan ve bunu yaparken kusur oranını gözetmeyen kasko sigortası genel olarak bir yıllık süre için yapılır. Başlangıç tarihi sigortanın yaptırıldığı gün olarak belirlenirken bu tarihten itibaren bir yıllık sürenin dolduğu gün sigortalılık sona erer. Ancak pek çok sebeple bir yıllık süre dolmadan sigortanın sona erdirilmesi gerekebilir. İptal işleminin ardından ödenen prim kalan gün sayısı nispetinde sigortalıya iade edilir. Böyle bir durumun gerçekleşme ihtimalini göz önünde bulundurarak kasko sigortası poliçesi ne zaman, hangi durum ve koşullarda iptal edilir ve sonrasında neler yaşanır sorularına cevap bulmak yerinde olacaktır.

Kasko Sigortası Poliçesi Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Geçerlilik süresi çoğu zaman yapıldığı tarihten itibaren bir yıl olan kasko sigortası poliçesinin bazı durumlarda bitiş günü gelmeden iptal edilmesi gerekebilir. En sık karşılaşılan iptal sebepleri arasında,

  • Aracın satılması
  • Sigortalının vefatı
  • Sigortalının sebep göstermeksizin iptal talebinden söz etmek mümkündür.

Kasko sigortasının iptal edilmesi durumunda ödenen prim tutarı 365 günlük sigortalılık süresi ile oranlanır ve kalan süreye ilişkin iade tutarı buradan hareketle hesaplanır. Aracın satılması durumunda kasko sigortası poliçesinin devri mümkün olmaz. Öncelikle var olan poliçenin iptali sağlanır ve devamında yeni alınan araç var ise o araç için yeniden kasko sigortası yapılır.

Sigortalının ölümü durumunda prosedür küçük farklar içerir. Varislerin vefat tarihinden itibaren 8 günlük süre içerisinde müracaatı halinde var olan poliçenin devrini gerçekleştirmek mümkündür. Devrin gerçekleşmesi durumunda sigorta poliçesi aynı şekilde devam ettirilir. Mirasçılar sigortanın devamını istemez veya süresi içerisinde sigorta şirketine başvuruda bulunmaz ise poliçe iptal edilir. Prim iadesi için yine aynı şekilde kalan gün sayısı üzerinden oranlama yapılarak tutar mirasçıların hesabına aktarılır.

Sigortalı herhangi bir sebep göstermeksizin var olan kasko sigortası poliçesinin iptal edilmesini talep edebilir. Tek taraflı yapılan bu fesih işlemi ile kalan gün sayısı nispetinde prim iadesi alma hakkı doğar. Bu durumda aracın sigortasız kalacağını ve tüm risklere açık olarak kullanılacağını akıldan çıkarmamak gerekir.

Yukarıda anlatılanların dışında bir de mebdeinden iptal hakkı olarak adlandırılan bir başka yol daha vardır. Mebdeinden iptal hakkı kavramı, sigortalıya fesih süresi tanımak veya cayma hakkı vermek olarak tarif edilebilir. Genel olarak 30 gün olarak belirlenen bu süre içerisinde sigortalı, poliçenin iptalini talep edebilir ve ödediği prim tutarının tamamı kendisine iade edilir. Ancak sürenin aşıldığı hallerde kesintisiz iade yapılması mümkün değildir. Böyle durumlarda iade 365 günlük sigortalılık süresine orantılı olarak yapılacak kesinti sonrasında yapılır.

İptal Edilen Kasko Sigortası Hasarsızlık İndirimini Etkiler mi?

Kasko fiyatları açısından en önemli parametrelerden birisi hasarsızlık indirimidir. Kasko teklifi alırken çıkacak fiyatlandırmada geçmişten gelen hasarsızlık indirimi çoğu sürücünün hayatını kolaylaştıran önemli bir avantaj olmaktadır. Sigortalının mevcut aracını satması halinde iptal edilecek kasko sigortası poliçesi normal şartlarda plakaya veya araca değil kişiye ait olarak değerlendirilir. Bunun sonucu olarak satış sonrasında yeni alınan araç için kasko sigortası yapılırken kişinin var olan hasarsızlık indirimi aynen devam ettirilir.

Genel bir kural olarak ifade edilen bu durumun istisnası sayılabilecek bazı uygulamaların olduğunu da belirtmek gerekir. Bazı sigorta şirketleri poliçe satış sonrasında iptal edilmiş olsa da yeni aracın kasko sigortasına süregelen hasarsızlık indirimini uygulamak istemeyebilir. Herhangi bir kayba uğramamak adına bunun poliçe düzenlenme aşamasında kontrol edilmesi yerinde olacaktır.

Kasko Sigortası Poliçesini İptal Etmenin Zararı Nedir?

Kasko sigortasını yaptırmaktaki amaç, çarpma, çarpılma ve hırsızlık başta olmak üzere bir otomobilin ve dolayısıyla sahibinin başına gelebilecek risklerin sigorta ile teminat altına alınmasıdır. Böylelikle riskin gerçekleşmesi durumunda doğacak mali külfet sigorta şirketi tarafından üstlenilir. Sigorta yaptırmanın amacı bu iken kasko sigortası poliçesini iptal ettirmek, teminat altına alınan tüm riskler ile yüz yüze kalma sonucunu doğurur. Artık çarpma, çarpışma, hırsızlık, yangın, sel ve benzeri tüm risklere açık olan aracın uğrayacağı her türlü maddi kayıp sahibi tarafından karşılanmak zorunda kalır. Başlangıçta uzak ihtimal gibi görünen ancak aslında her gün binlerce kişinin doğrudan yaşadığı bu riskleri sigorta ile teminat altına almak günümüz koşullarında son derece akılcı bir yöntemdir.

sigortalı, poliçenin iptalini talep edebilir ve ödediği prim tutarının tamamı kendisine iade
edilir. Ancak sürenin aşıldığı hallerde kesintisiz iade yapılması mümkün değildir. Böyle
durumlarda iade 365 günlük sigortalılık süresine orantılı olarak yapılacak kesinti sonrasında
yapılır.
İptal Edilen Kasko Sigortası Hasarsızlık İndirimini Etkiler mi?
Kasko fiyatları açısından en önemli parametrelerden birisi hasarsızlık indirimidir. Kasko
teklifi alırken çıkacak fiyatlandırmada geçmişten gelen hasarsızlık indirimi çoğu sürücünün
hayatını kolaylaştıran önemli bir avantaj olmaktadır. Sigortalının mevcut aracını satması
halinde iptal edilecek kasko sigortası poliçesi normal şartlarda plakaya veya araca değil kişiye
ait olarak değerlendirilir. Bunun sonucu olarak satış sonrasında yeni alınan araç için kasko
sigortası yapılırken kişinin var olan hasarsızlık indirimi aynen devam ettirilir.
Genel bir kural olarak ifade edilen bu durumun istisnası sayılabilecek bazı uygulamaların
olduğunu da belirtmek gerekir. Bazı sigorta şirketleri poliçe satış sonrasında iptal edilmiş olsa
da yeni aracın kasko sigortasına süregelen hasarsızlık indirimini uygulamak istemeyebilir.
Herhangi bir kayba uğramamak adına bunun poliçe düzenlenme aşamasında kontrol
edilmesi yerinde olacaktır.
Kasko Sigortası Poliçesini İptal Etmenin Zararı Nedir?
Kasko sigortasını yaptırmaktaki amaç, çarpma, çarpılma ve hırsızlık başta olmak üzere bir
otomobilin ve dolayısıyla sahibinin başına gelebilecek risklerin sigorta ile teminat altına
alınmasıdır. Böylelikle riskin gerçekleşmesi durumunda doğacak mali külfet sigorta şirketi
tarafından üstlenilir. Sigorta yaptırmanın amacı bu iken kasko sigortası poliçesini iptal
ettirmek, teminat altına alınan tüm riskler ile yüz yüze kalma sonucunu doğurur. Artık
çarpma, çarpışma, hırsızlık, yangın, sel ve benzeri tüm risklere açık olan aracın uğrayacağı
her türlü maddi kayıp sahibi tarafından karşılanmak zorunda kalır. Başlangıçta uzak ihtimal
gibi görünen ancak aslında her gün binlerce kişinin doğrudan yaşadığı bu riskleri sigorta ile
teminat altına almak günümüz koşullarında son derece akılcı bir yöntemdir.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler