Genel Kültür
Yurt Dışı Müteahhitlik İşlerine Destek Gerçekleşecek

Yurt Dışı Müteahhitlik İşlerine Destek Gerçekleşecek

Yurt Dışı Müteahhitlik İşlerine Destek Gerçekleşecek

Konut arz talebi ile ilgili olarak gerçekleştirilen planlamaların farklı açılardan değerlendirilmesi mümkündür. Bu aynı zamanda bir inşaat sektörü olarak değerlendirilecek bir mevzudur. Diğer taraftan bir müteahhitlik işi olması farklı süreçleri de ortaya çıkarmaktadır. Mevcut kontroller ile ilgili olarak en başından sonuna kadar detaylı bir sürecin söz konusu olması bu alanların önemini de gündeme getirmektedir. Diğer taraftan yapılan ardıl çalışmaların öneminin dikkatine de vurgu söz konusudur. Son yıllarda özellikle İnşaat sektörünün yerel bazda başarısı birçok farklı ülkenin de dikkatini çeken niteliktedir. Öyle ki emlak haberleri dâhilinde yansıyan durumlara bakıldığında Ortadoğu’da pek çok inşaat şirketimizin önemli işler başardığını görmekteyiz. Bu anlamda işgale uğrayan coğrafyaların yeniden imarı noktasında Türk inşaat sektörünün girişimleri oldukça başarılıdır.

İnşaat sektörü ile ilgili olarak ortaya çıkan bu durum aynı zamanda Türk müteahhitleri hakkında da benzer bir durum ortaya çıkarmıştır. Türk müteahhitlerinin farklı coğrafyalarda çeşitli projelerde yer alması oldukça sık karşılaşılan bir olay haline gelmiştir. Bu kadar sık bir biçimde gerçekleşen durumla alakalı olarak farklı yorumlar yapmak mümkündür. Nitekim projelerin genelinin siyasi tehditlere maruz kalmış alanlarda olması durumun farklı bir hale getirmektedir. Diğer taraftan Türk yatırımcıların ya da bölgede işler olmaya çalışan diğer dinamiklerin güvenliği noktasında bir takım riskler söz konusu olmuştur. Bu duruma bağlı olarak da güvenliği test edilmesi noktasında bir takım çalışmalara imza atılmıştır. Yurtdışı müteahhitlik ve inşaat işlerini daha güvenli bir biçimde devam edilebilmesi noktasında devlet desteğini söz konusu olması artık yasal hale gelecektir.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri politik risk sigortası programı şeklinde ifade edilen yeni yönetmelikle birlikte yurtdışında yapılan bütün çalışmaların mevcut siyasi tehditlere karşı korunabilmesi sağlanacaktır. Bu sayede Türk inşaat malzemeleri ile ilgili olarak da oldukça önemli bir vizyon ortaya çıkması beklenmektedir. Nitekim inşaat ürünlerinin markalaşması noktasında orucu önemli bir destek söz konusu olmuştur. Tüm bu çalışmaların güvenilir bir biçimde devam edebilmesi noktasında yapılan bu destek çalışmaları bir hayli yüz güldürücüdür. Emlak haberleri bahsinde teknik müşavirlik şirketlerinin küresel zeminde işlerlik kazanması mevcut proje tutarlarının ülkemize getirisini artıracaktır.

Bir cevap yazın